Trong trường hợp máy bị treo không khởi động được máy, các bạn có thể up lại rom gốc của Sky A770K, A800S, A810, A820, A830....
Vào theo link
http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html
link update chỉ chạy tốt ở IE
1. cài driver cho máy
2. Vào boot load rồi gắn cáp
3. Chờ máy báo nhận driver và làm theo hướng dẫn màn hình
4. Nhấn nút xanh và chờ khoảng 1h - 2h là xong

Các bài viết liên quan khác: